Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Ugovor o izradi projektne dokumentacije s Naručiteljem Hidrogradnja d.o.o. Osijek

Nov 2, 2021

Dana 29.10.2021. godine potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije s Naručiteljem Hidrogradnja d.o.o. Osijek.

Navedeni Ugovor podrazumijeva izradu Izvedbenih projekata i projekta izvedenog stanja, a za projekt Uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina – izgradnja objekata sigurnosti plovidbe, gdje je Investitor Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.