Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji

Nov 29, 2021

Naši projektanti sudjelovali su na Stručnom skupu u Vodicama od 03-07.11.2021. godine pod temom:
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji

Predviđene tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu su slijedeće:
1. NAPREDNE TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
2. UPRAVLJANJE GUBICIMA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA
3. PRIMJENA POJEDINIH TEHNOLOGIJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U PRAKSI
4. PRAVNI ASPEKTI PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA EU