Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Stručni nadzor

Nadzor u hidrotehnici

Stručni nadzor ima za cilj osigurati izvedbu ugovorenih radova u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna.

IDT d.o.o. bavi se uslugom stručnog građevinskog nadzora prema važećim zakonskim propisima, uključujući i FIDIC inženjere za nadzor vezan uz izgradnju i rekonstrukciju:

 • Nvodno-komunalne mreže i objekata
 • Nuređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za kondicioniranje pitke vode
 • Nvodotoka
 • Nnasipa i drugih hidrotehničkih građevina
 • Nodlagališta otpada
 • Ngeotehničke nadzore

Usluge stručnog nadzora

Sanitarna hidrotehnika

IDT d.o.o. obavlja stručni nadzor nad izgradnjom svih vrsta građevina sanitarne/komunalne hidrotehnike.

Aktivnosti nadzora odnose se na:

 • osiguranje izvedbe ugovorenih radova izgradnje, sanacije i rekonstrukcije mreže i objekata sustava javne odvodnje i vodoopskrbnog sustava,
 • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno uređaja za kondicioniranje pitke vode

Zaštita od štetnog djelovanja vode

IDT d.o.o. obavlja stručni nadzor nad izgradnjom svih objekata vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Aktivnosti nadzora odnose se na osiguranje izvedbe ugovorenih radova izgradnje, sanacije i rekonstrukcije:

 • nasipa,
 • kanala,
 • ustava,
 • brana,
 • vodotoka,
 • regulacijskih građevina,
 • akumulacija,
 • retencija
 • i dr.

Geotehnički nadzor

IDT d.o.o. obavlja usluge specijalističkog stručnog nadzor u području geotehnike.

Aktivnosti geotehničkog stručnog i specijalističkog nadzora odnose se na osiguranje izvedbe, preglede temeljnog tla, davanje smjernica za geotehničko projektiranje, obavljanje stručnog nadzora izvedbe geotehničkih radova i geotehničkih konstrukcija i to na:

 • svim vrstama hidrotehničkih građevina,
 • na građevinama cestovne infrastrukture,
 • objektima visokogradnje

Otpad

IDT d.o.o. obavlja usluge stručnog nadzor nad građevinama za gospodarenje otpadom, te na projektima izgradnje i sanacije odlagališta raznog otpada.