Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Potpisan Ugovor o provedbi stručnog nadzora na izgradnji zimovnika u Opatovcu

Sep 30, 2021

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, kao Naručitelj, te IDT d.o.o., kao Izvršitelj, u rujnu 2021. sklopili su Ugovor o nabavi usluge nadzora nad radovima izgradnje zimovnika u Opatovcu. Planirano trajanje aktivnosti je do kraja 2023. godine. Vrijednost investicije izgradnje Zimovnika je oko 30.000.000,00 kn.

Dispozicija zimovnika u Opatovcu dijeli se na akvatorij i teritorij. Predviđeno je ograđivanje kompleksa zimovnika sa zapadne strane od vode, pa do visokog terena na jugu. Ulaz u kompleks omogućen je kroz vrata koja će biti postavljena na postojećoj cesti iz Opatovca. Veličina formirane građevne čestice iznosi cca 24.573,00m2.

Foto: Situacijski prikaz zimovnika.